Zpět na katalog book
Vladimír Beneš

Života běh s knihou aneb Měl jsem tu čest

Výtisky 1 až 20 vydány v exkluzivní celokožené vazbě Ateliéru Krupka v Úvalech za cenu 2.000 Kč

2000,- Kč
Koupit

Výtisky 20 až 200

320,- Kč
Koupit

Vzpomínky někdejšího redaktora Lyry Pragensis a pozdějšího nakladatele Vladimíra Beneše na život strávený vydáváním bibliofilií a na setkání a spolupráci s českými a slovenskými výtvarníky, malíři a spisovateli. Útlá kniha představuje život jednoho člověka a ovšem dějiny jedné firmy – nakladatelství Bonaventura – na nichž nepřímo dokládá vývoj některých uměleckých řemesel v Česku i historii podnikání tamtéž během prvního čtvrtletí po Sametové revoluci.

Vydala nakladatelství Bonaventura a Teapot v roce 2013 v nákladu 200 číslovaných a autorem podepsaných výtisků.

Výtisky čísel 1/200 až 20/200 je možno objednat v celokožené vazbě Ateliéru Krupka v Úvalech.